Skip to content

Archive for

The Lucky Lilly Cakes

February 9th, 2010

olavea

(Worksheet 3.1: Translating Your Goals Into Reality)

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

(Worksheet 3.3 Lucky By Design Roadmap)

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 6.1: Going for the Gold

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 9.1: Letting Go to Grow

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 9.2: Are You Getting In Your Own Way?

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 12.1: Testing Your Customer Knowledge

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 12.2: Data You Can’t Live Without

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 13.1: Playing 10 Questions with Customers

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Worksheet 18.1: Your Brand Value

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Fire kakestykker og to spørreskjemaer

February 9th, 2010

olavea

“Hva skal vi drive med i LillyLabs” er et av temaene for Lillyhelgen. Jeg har fått i oppgave av Benedicte å forberede litt opplegg, her er oppvarmingen.

KAke expo 1-01

La oss late som at vi driver med disse fire tingene i LillyLabs:

Lilly DigiPartner, f.eks NVE
Lilly InnholdsPartner f.eks ingen
Lilly Apps f.eks Lilly Sleep
Lilly Educational Products f.eks ingen

I helgen skal vi komme fram til en enighet om hvilke kakestykker vi ønsker å ha i framtiden. Nå i oppvarmingsrunden later vi som at vi er enige om å gjøre disse fire tingene, her er oppvarmingspørreskjemaene med 10 spørsmål hver. (Svarene er tilgjengelige på Lilly Apps sin surveymonkey og blir lagt fram i helgen av Ola.)

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.

Denne bloggposten ligger her og ikke på lilly labs fordi den vil gjemme seg.