Skip to content

Finn enda en nyttig link

Hva vil vi oppnå med denne teknikken?

Målet med denne mingleteknikken er å hjelpe en person som ønsker å få hjelp. Det gjør du ved å sende en e-post med lenke til innhold du er ganske sikker på er relevant for personen. Dette er en veldig lite “intrusive” måte å hjelpe på.

Husk at dette ikke er tiden for å selge. Det du deler kan ikke være en lenke til hjemmesiden din, et produkt du selger eller noe som gir deg noen fordel eller gevinst. Det er viktig for å sikre tillitten du vil oppnå gjennom denne teknikken.

Forutsetningen for hva du deler er at du har god grunn til å tro at personen har nytte eller interesse av det du deler. Derfor er det en fordel om du vet litt om hva personen er interessert i. I en senere utgave av appen vil du kunne trene på å finne ut dette når du prater med personen første gang.

Slik går du frem for å finne en delbar lenke:

* Finn frem til en artikkel, blogg eller lignende som du har lest i løpet av de siste par ukene, og som kan være nyttig for andre
* Legg lenken inn i denne appen og gi den en merkelapp som gjør at du husker hva det er

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS