Skip to content

Send mingle-post til en du kjenner litt

Hva er mingle-post ikke?

Mingle-post er det motsatte av søppelpost. Hun som mottar mingle-postene dine smiler litt hver gang hun mottar en ny og gleder seg litt til neste gang det kommer en mingle-post til. Hun smiler litt fordi du viser at du bryr deg litt om henne. Ved å dele en link som du tror er litt nyttig for henne, eller gjør henne litt glad.

Mingle-post er ikke reklame for mdg. Mingle-post er det motsatte av søppelpost. Mingle-post er ikke selvskryt som et bilde av meg sjøl på Gaustadtoppen, eller et bilde av noe fint jeg har lagd.

Skriv navn

Skriv navnet på 5 personer som du kjenner godt nok til å vite at de har glede av å lese om f.eks positive klimanyheter, om el-biler i Norge, solenergi i Tyskland eller små vindmøller i Storbritannia.

Når du har skrevet de fem navnene klikk på denne linken: …
(da kommer du til teksten under. Vi skal bytte bilde.)

Her er e-postmalen:

(Emnefelt:) Takk for sist

Hei,

Hyggelig å møtes. Her er en link jeg synes du bør se på:

Om noen dager sender jeg deg en e-post til. Håper det er ok.

Med vennlig hilsen,

Ola

—-

Mingle Training is Doing, Not Reading. Let´s Go!

  • Write the right email adress to your training buddy.
  • Paste the link to a little nugget of useful information into the email.
  • Hit send.

Forklaring:

Etterhvert bør du være i stand til å sende mange sånne e-poster i løpet av en halvtime. Denne malen er kort. Nettopp fordi du ikke skal trenge å endre på teksten for å sende den. Poenget er å SENDE e-posten. Den neste e-posten til den samme personen kan du bruke tid på å skrive. Du bør sende den samme e-posten hver gang du sender din første mingle-post til en person. Det er linken som endrer seg fra person til person.

Congratulations!


You have successfully completed your training session of mingle technique number 4 “Send Your Mingle-Mail”. Now you may spend two minutes assesing yourself.

Sørg for at riktige folk møtes. Ikke følg opp.

Read more about mingle technique in this norwegian blogpost: Hvordan koble folk du møter? or this english blogpost: How Do You Connect People?

Help Us

Please help us make this app useful for people like you. Click for more info on how to help or write about your first impression in the comments field below. Skriv gjerne på norsk hvis du foretrekker det.

No comments yet

Leave a Reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS